Sektörel Haberler

GEÇİŞ İZNİ OLAN İHRACATÇI YETKİSİ UYGULAMASI HAKKINDA

Gümrükler Genel Müdürlüğü izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamelerinin muayene ve hat işlemlerine ilişkin 2021/8 sayılı Kolay İhracat Noktaları konulu Genelge’yi yayımladı.
Kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında ihracat beyannamesi ve ekleri tamamen dijital ortama aktarılmış olup söz konusu uygulama kapsamında beyanname ve eklerinin cari olarak birden fazla lokasyonda görüntülenebilmesiyle birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesi imkanına erişilmiştir.
Bu çerçevede, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşya, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebilecek, söz konusu tesiste gerekli işlemler gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Kolay İhracat Noktaları Kılavuzu için TIKLAYINIZ.