Sektörel Haberler

Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi Genel Erişime Açıldı!

Dağıtım bürolarında bulunan geçiş belgesi adetlerinin –GEBOS-2’ye erişimi olan veya olmayan- tüm firmalar tarafından görülebilmesinin taşımaların sağlıklı bir şekilde planlanması açısından uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, GEBOS-2’de yer alan anlık Belge Durum Raporu TOBB internet sitesinde genel erişime açılmıştır.

Kaynak: www.und.org.tr