Sektörel Haberler

GEÇİŞ BELGESİ İADESİ HAKKINDA

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye göre;

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin “İdarî Müeyyideler,” konulu 22 inci maddesinin Cezalar ve Süreler (b) fıkrası “… iadesi zorunlu olan geçiş belgelerinden aynı ülkeye yönelik geçiş belgelerinin birinci uyarmanın veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde dördüncü kez iade edilememesi halinde ihlale konu olan ülkeye ait geçiş belgesi 10 gün süreyle tahsis edilmez“, (ç) fıkrası “…ihlalleri yapan firmalara 10 gün süreyle belge tahsis edilmemesi uygulaması işlem tarihinden itibaren yedinci iş gününde başlatılır, ilgili firmanın talep etmesi halinde de bu süre en fazla 2 ay ertelenir” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda, herhangi bir nedenden dolayı bir yıl içinde dördüncü kez geçiş belgesini iade edemeyen firmalara 2 ay içerisinde 10 gün süreyle geçiş belgesi tahsis edilmemesi uygulaması firmalarca e-devlet sistemi üzerinden belge yasaklama tarihi seçilerek yapılmaktadır.

Buna göre, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle belirli taşıma güzergahlarının halen kullanılamadığı ve alternatif güzergah imkanının kısıtlı olduğu dikkate alınarak, 17/08/2020 tarih ve 45876 sayılı Makam Olur’una istinaden, iadesi zorunlu geçiş belgelerini çeşitli nedenlerden dolayı iade edemeyen firmalar için sözkonusu Yönergenin 22 nci maddesinin (ç) fıkrasında yer alan “bu süre en fazla iki ay ertelenir” hükmü geçici olarak 31.12.2020 tarihi olarak uygulanacaktır.