Sektörel Haberler

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ GÜNCELLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenmiştir.

Yapılan güncellemeler ile birlikte getirilen önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır;

A. Başvuru

 • Firma adına geçiş belgesi ile ilgili işlemleri yürütebilmesi için taşıt sürücüsüne çıkartılmış vekaletname örneği GEBOS üzerinden yetkilendirme yapılması durumunda istenilmeyecektir.
 • Başvuruda istenilen evraklara/belgelere elektronik olarak erişilmesi halinde ayrıca fiziki evraklar/belgeler istenmeyecektir.
 • İç gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip e-Devlet üzerinden geçiş belgesi başvuruları yapılması halinde, Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda paylaşılan verilerin kontrolü sonrasında geçiş belgesi ön rezervasyon işlemi yapılacaktır.

B. Geçiş Belgesi İadesi

 • 31/12/2019 tarihinden önce tahsis edilmiş olup iadesi zorunlu olan geçiş belgeleri için iade zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Macaristan ikili geçiş belgesinin iadesi kaldırılmıştır.
 • Gürcistan ikili geçiş belgesine iade zorunluluğu getirilmiştir.
 • İadesi zorunlu olmayan (Macaristan ve Avusturya hariç)geçiş belgelerini yurt dışındaki araca tahsisinde ceza puanı uygulanmayacaktır.
 • Kullanılmış geçiş belgelerinin iadesi tüm sınır kapıları geçiş belgesi dağıtım ofislerinde yapılabilecektir.

C. Belge Dağıtımının Şartları

 • Geçiş belgeleri sadece C1, C2, C3, L2 ve M2 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlara tahsis edilecektir.
 • Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya’ya veya bu ülkeler üzerinden yapılan taşımalarda (3. ülke geçiş belgeleri hariç Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilir), taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlar, hariç taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmeyecektir.
 • Ro-La kullanımı karşılığında temin edilen tren biletleri, üzerindeki tarihten itibaren 90 gün içinde ibraz edilmelidir. Tren biletleri karşılığında hak edilen ödül belgeleri ibraz edildiği tarihten itibaren bilet üzerinde yer alan firmalarca (grup firmaları dahil) 90 gün içinde kullanılır. Aynı tren bileti sadece bir kez kullanılır. Süresi içinde kullanılmayan hakları genel kullanıma açılmak üzere ayrılacaktır.
 • İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenmeyen sergi ve/veya fuar malzemesi, taşımalarında, dönüş yükünde kullanılmak üzere geçiş belgesi talep edilmesi halinde; Avusturya, İtalya, Macaristan, Rusya, Slovenya dışındaki ülkelerin geçiş belgeleri tahsis edilecektir.
 • Firmaların, geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderecekleri taşıtlara ilişkin geçiş belgesi talepleri, Bakanlıkça değerlendirilir. İhraç kapsamında yurt dışına gönderilecek geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, firmaların talep etmeleri halinde iadesi zorunlu olmayan geçiş belgesi/belgeleri (Avusturya ve Macaristan geçiş belgeleri hariç) tahsis edilecektir.
 • Firmanın taşıtına tahsis edilen ve iadesi zorunlu olan geçiş belgesi/belgelerinin iade edilememesi durumunda, sözkonusu taşıta ilgili belgenin/belgelerin iadesi veya e-Devlet üzerinden belge iade işlemi yapılıncaya kadar iade kapsamında bulunan ülkelerin geçiş belgesi/belgeleri verilmeyecektir.
 • Geçiş belgesi tahsis işlemi tamamlanan veya geçiş belgesi almadan yurtdışına çıkış yapmış taşıtlarla gerçekleştirilen taşımalara yönelik ilave geçiş belgesi talepleri, aşağıdaki şartlarda dağıtım bürolarınca karşılanacaktır.
 • a) Sadece iadesi zorunlu olmayan geçiş belgeleri (Avusturya ve Macaristan geçiş belgeleri hariç) tahsis edilecektir.
 • b) Herhangi bir ülkeye ait ilave geçiş belgesi, sadece bir kez tahsis edilecektir.
 • c) İlave belge tahsisi, dağıtım bürosunca Yönerge çerçevesinde tahsis edilebilecek belgelerle sınırlıdır.
 • Geçiş belgesi tahsis işlemi tamamlandıktan sonra taşıta, aynı taşıma için Avusturya, Macaristan ve iadesi zorunlu geçiş belgesi/belgeleri ikinci kez tahsis edilmeyecektir.
 • İtalya römork çektirme firmalara talep edilmesi halinde 100 adedi geçmemek üzere, firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan tahsis edilecektir.
 • Yunanistan ücretli ikili geçiş belgelerinin %10’u Yunanistan’a yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Yunanistan’dan alacak taşıtlara tahsis edilecektir.
 • Sırbistan tek-tip geçiş belgelerinin %15’i yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, % 85’i dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilecektir.
 • Bulgaristan 3. ülke geçiş belgelerinin %25’i ülkemizi transit geçerek Bulgaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis ediecektir.
 • Rusya transit geçiş belgeleri sadece gidiş yükleri için kullanıma açılır. İhraç kapsamında Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir. Rusya üzerinden Abhazya Özerk Cumhuriyetine taşıma yapan firmalara, talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilecektir. Rusya 3. ülke geçiş belgelerinin % 25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilecektir.
 • Kazakistan tek-tip geçiş belgeleri yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalar ile parsiyel taşımalara tahsis edilecektir. Kazakistan 3. ülke geçiş belgelerinin, %25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Kazakistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilecektir. Kazakistan transit geçiş belgeleri sadece gidiş yükleri için kullanıma açılacaktır.
 • Rusya’ya, Kazakistan’a ve Kırgızistan’a taşıma yaptıktan sonra dönüş yükünü Ukrayna’dan alacağını beyan edilen taşımalar için, talep edilmesi halinde Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke geçiş belgesi tahsis edilecektir.
 • Ukrayna üzerinden transit taşıma yapmak için geçiş belgesi talep eden taşıtlar, ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elverişlilik muayene sertifikası vs.) belgeyi ibraz etmek zorundadır.
 • Özbekistan transit geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın tahsis edilir. Özbekistan 3. ülke geçiş belgelerinin %25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilecektir.
 • Gürcistan’a parsiyel taşıma yapacak olan taşıtlar ile Gürcistan’ı transit geçerek dönüşünde Gürcistan’dan yük alacak taşıtlar veya Gürcistan’a taşıma yaptıktan sonra, başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden yük alarak tekrar Gürcistan’dan transit geçecek taşıtlara ikinci Gürcistan tek-tip geçiş belgesi tahsis edilecektir. Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ülkelerine yarı römork (dorse) taşımacılığı yapan ve yurtdışına çekici gönderecek olan firmalara, talep etmeleri halinde Gürcistan tek-tip geçiş belgesi tahsis edilecektir.
 • Romanya 3.ülke geçiş belgelerinin % 25’i ülkemizi transit geçerek Romanya’ya taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir. Romanya varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde de Romanya transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilecektir.
 • İspanya ve Portekiz geçiş belgeleri, dönüş yükü için tahsis edilmeyecektir.
 • Macaristan ikili geçiş belgeleri yükün tamamı Macaristan olan taşımalar için, transit geçiş belgeleri ise Macaristan’dan transit geçecek taşıtlar için kullanıma açılır. İkili ve Transit geçiş belgeleri parsiyel, boş çıkış ve dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez. Macaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %10’u ülkemiz üzerinden transit geçilerek Macaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir. Rusya ve Belarus’a yapılan taşımalar için Macaristan transit geçiş belgesi tahsis edilmeyecektir.