Sektörel Haberler

DIŞ TİCARETTE 10 YILLIK İSTİSNA KALDIRILIYOR!

İstanbul gümrüklerinde parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde iki iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama kaldırılıyor. Sektör temsilcileri, dış ticarette büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul gümrüklerinde parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde iki iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik 10 yıldır devam eden istisnai uygulamayı kaldırıyor. Kararın ithalatçıdan, gümrükçü, antrepocu ve hatta ihracatçıya kadar dış ticarette rol alan tüm firmaları olumsuz etkileyeceğini dile getiren sektör temsilcileri, bakanlığın mevcut uygulamaya devam etmesini talep ediyor.

Bilindiği üzere, İstanbul’daki gümrük idarelerine bağlı antrepolarla sınırlı olmak üzere parsiyel taşınan eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde iki iş günü süreyle antrepoya konulabilmesine 2010 yılından bu yana izin veriliyordu. Uygulama bu şekliyle birden fazla alıcıya ait eşyanın gümrük işlemleri sırasında taşıma aracının bekleme mecburiyetini ortadan ortadan kaldırıyor, bütün ithalatçıların da birbirlerinin işlemlerine bağlı olmadan ithalat işlemlerini tamamlamasına olanak sağlıyordu. Sektör temsilcilerine göre, uygulama sayesinde taşıt araçları, ihracat taşımaları için çok kısa sürede hazır hale geliyor, eşya sahipleri için bekleme maliyetleri ortadan kalkıyor, geçici depolama yeri ile antrepo ve depolar arasındaki nakil işlemlerine, dolayısıyla oluşacak ilave maliyetlere de gerek kalmıyordu.

Yeni uygulama 1 Eylül’de devreye girecek

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrükler Genel Müdürlüğü, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara geçen hafta gönderilen yazıda, uygulamanın 1 Eylül itibariyle kaldırılacağını duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Bakanlık Makamının 11.06.2020 tarihli, 54824664 sayılı Olur’ları ile; bağlantı gümrük idarelerimiz ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama hakkındaki Bakanlık Makamının 19/08/2010 tarihli 2010/08 sayılı onayının, ticari faaliyetlerin sekteye uğramamasını ve gümrük işlemlerinin aksamamasını teminen gümrük idarelerinin, firmaların ve ilgili paydaşların gerekli tedbirleri almaları bakımından, 01.09.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.”

Dış ticaretin yarıdan fazlası İstanbul’dan

Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 52’sinin, ithalatının da yüzde 58’inin gerçekleştiği İstanbul’da gümrükleme açısından antepoların özel bir öneme sahip olduğu biliniyor.

İstanbul’da kurulu 272 antrepoda toplam 1 milyon 70 bin metrekare depolama kapasitesi mevcut. Eşyanın gümrüğe sunulmak üzere konulduğu alanlar olan geçici depolama yerlerinden ise İstanbul’da toplamda 1 milyon 440 bin metrekare depolama kapasitesine sahip 45 adet bulunuyor.