Sektörel Haberler

DİKKAT: 2021 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24.11.2020 tarihli duyuruya istinaden;

2021 Yılı UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Sonuçları açıklanmış olup duyuru aşağıdaki gibidir:

2021 yılı için UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesinde belge almaya hak kazanmış olan firmaların, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 10 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince; yapacakları UBAK İzin Belgesi takas işlemleri için en geç 30/11/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığa tercihen elektronik posta yoluyla (ubaksubesi.kdgm@udhb.gov.tr) veya yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Buna göre, takas yapacak olan firmaların karşılıklı olarak dilekçelerini imza sirkülerleri ile birlikte Bakanlığımıza göndermeleri gerekmekte olup, UBAK İzin Belgesi takas işleminde bulunacak firmaların takas işlemi için UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına uygunluk şartı aranacaktır.

Ayrıca, 2021 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımlarında Macaristan ikili taşımaları için firmalara tahsis edilmiş olan 6228-6448 seri aralığındaki belgeler, takas işlemlerinde kullanılamayacak olup, ayrıca Macaristan ikili taşımaları için UBAK belgesi tahsis edilmiş firmalara yıl içerisinde Macaristan ikili geçiş belgesi de tahsis edilmeyecektir.

2021 yılı UBAK İzin Belgesi ücretleri, belge ücretinin 2020 yılı içerisinde yatırılması durumunda 2020 yılı UBAK İzin Belgesi ücretleriyle aynı uygulanacak olup, belge ücretinin 2021 yılı içerisinde yatırılması durumunda ise ilgili yıl için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı uygulanarak belirlenecektir.

İlgili Bakanlık duyurusunun orijinaline ve listelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.