Sektörel Haberler

DİKKAT: 2021 YILI GEÇİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BİLGİLENDİRMESİ

Uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sağlanan geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu Yönergenin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası, “Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir.” Hükmüne, 25’inci maddenin birinci fıkrası ise “Genel Müdürlük geçiş belgelerinin başvurur, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları hususlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.” Hükmüne amir olduğu aktarılmıştır.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda;

 • 2021 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Bakanlıkça belirlenen listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
 • Söz konusu ülkelere ait 2020 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2021 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
 • Hâlihazırda 2020 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2020 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2021 tarihinin esas alınması
 • 2021 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine (Danimarka geçiş belgeleri hariç) 2020 yılı geçiş belgesi verilmesi,
 • 2021 geçiş belgelerinin yıl içinde Bakanlıkça belirlenen listede yer alan dönemler halinde kullanıma açılması,
 • Dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmemesi, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgelerin takip edilen dönemlere aktarılması,
 • Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgelerin (ödül belgeleri hariç), dönem içinde geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar (son dağıtım dönemi hariç) tahsis edilmemesi,
 • Macaristan ikili geçiş belgelerinin %40’ının ihracata İlişkin Gümrük Beyannamesinin de kontrol edilerek ilgili listeye göre yükün tamamı Macaristan varışlı taşımalar için kullanıma açılması,
 • Macaristan ikili geçiş belgelerinin iade sisteminden çıkarılması,
 • Kazakistan ve Rusya transit geçiş belgelerinin sadece gidiş yükleri için tahsis edilmesi,
 • Kazakistan tek-tip geçiş belgelerinin dönüş yükü kapsamında tahsis edilmemesi,
 • Taşıta bir önceki sefer için varsa tahsis edilen iadesi zorunlu geçiş belgelerinin kullanılmış/kullanılmamış olarak iade edilmemesi halinde bu belgelerin e-Devlet üzerinden iade işlemi yapılıncaya kadar iadesi zorunlu geçiş belgesi/belgeleri tahsis edilmemesi,
 • Gürcistan’ı transit geçerek dönüşünde Gürcistan’dan yük alacak taşıtlar ile Gürcistan’a taşıma yaptıktan sonra, başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Gürcistan’dan transit geçecek taşıtlara ikinci Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmesi,
 • 2021 yılı Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 3.000 adedinin transit taşımalar için tahsis edilmesi,
 • 2020 yılı Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinin 500 adedinin transit taşımalar için 28.12.2020 (bugün) itibariyle kullanıma açılması

Bakanlık tarafından uygun görülmüştür.

2021 yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihlerini Gösterir Liste için TIKLAYINIZ.

2021 yılı Dönemsel Kullanıma Açılacak Ülke Listesi için TIKLAYINIZ.