Sektörel Haberler

DEVLETTEN TRANSİT TİCARETE İHRACAT DESTEĞİ

Transit ticaret, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine rekabet gücü kazandırılması amacıyla vergi, resim ve harç istisnası kapsamına alındı.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete 4’üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, kararın başlığı “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar” şeklinde değiştirildi.

Karar, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsıyor.

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla yapılan iş ve işlemler Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden, Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan hal rüsumundan ayrı tutulacak.

Firmalar, yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Ticaret Bakanlığına müracaat edecek. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilecek.

Daha önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi, resim ve harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı İhracat Genel Müdürlüğü yazılı itiraz edebilecek.

 

15.01.2020

Transmot Lojistik