Sektörel Haberler

COVID-19 SÜRECİNDE BAZI AB ÜLKELERİNİN SÜRÜŞ VE DİNLENME KURALLARINDA Kİ ESNEKLİK SÜRELERİ HAKKINDA

COVID-19 (Koronavirüs) krizi nedeniyle oluşan olağanüstü koşulları dikkate alan ve tedarik zincirinin aksamaması ilkesini temel alarak AB Komisyonu’ndan aldıkları onay sonrasında, bazı AB ülkeleri sürüş ve dinlenme kurallarında esneklik uygulamaya başlamıştır.

Avrupa Birliği Komisyonu ile gerçekleştirilen temaslarda, sürüş ve dinlenme kurallarındaki esnekliklerin AB içinde veya AB ülkeleri ile İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri arasındaki taşımalar için “taşıt ülkesi fark etmeksizin” geçerli olduğu bildirilmiştir (Bu bölgeler dışındaki taşımalarda ise AETR kuralları mevcut haliyle geçerlidir).

Aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilecek olan tablolarda ülke bazında belirtilen esnekliklerin bazıları sona ermiş olup, bazı ülkelerde sona ereceği tarihler yaklaşmaktadır. Ayrıca, Avrupa Komisyonunun web sayfası üzerinde de AB üye devletlerinin COVID-19 dolayısıyla sürüş ve dinlenme süresi kuralları ile ilgili uyguladıkları çeşitli muafiyetlerlere ilişkin özet bilgiler sunan bir bölüm oluşturulmuştur, tablolara web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Tablolar UND tarafından sürekli olarak güncellenmektedir.

AB ülkelerindeki operasyonlarınız esnasında bu tarihlere ve güncellemelere dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur.

Lütfen tıklayınız Tablo 1: 561/2006 direktifinin 14(1) maddesine göre, Avrupa Birliği Komisyonun onayı sonrasında yürürlüğe giren sürüş ve dinlenme süresi esneklikleri

Lütfen tıklayınız Tablo 2: 561 / 2006 direktifinin 14 (2) maddesine göre, üye ülkelerin AB komisyonunun onayı alınmadan azami 30 gün süre ile hayata geçirdikleri esneklikler

Ayrıca Covid-19 sürecinde oluşan mücbir sebepler nedeniyle sürüş ve dinlenme sürelerindeki zorunlu ihlallerin, sürücüleriniz tarafından mutlaka sebebi ve/veya sebepleri mümkün olduğunca net bir şekilde kayıt altına alınarak saklanmasının daha sonraki kontrollerde veya mahkeme süreçlerinde hem firmalarınıza, hem de sürücülerinize gerekebileceği hususunu dikkatlerinize sunarız.

Not: Bahse konu esnekliklerin uygulanmasında Türk firma sürücülerine yönelik konvoy vb. aykırı ve ayrımcı muamele, konvoy uygulamaları olması halinde Derneğimize bilgi verilmesi, esnekliklerin ihlal edildiği ile ilgili kayıtların mutlaka tutulup saklanması önemle rica olunur.