Sektörel Haberler

ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Bilindiği üzere, 06.04.2004 tarih ve 25425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının (a) bendi “Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez” şeklindeydi.

Yönetmeliğin ilgili maddesi, 27 Temmuz 2021 tarih ve 31550 Sayılı Resmi Gazete’de “….ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle ulusal mevzuatımız, Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Çalışan Mürettebatın Çalışma Koşullarına Dair Avrupa Sözleşmesine de uyumlu hale gelmiştir.

kaynak: www.und.org.tr