Sektörel Haberler

BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE İLİŞKİN BAKANLIK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

31199 sayılı Resmi Gazete ile “Tarım Ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Söz konusu Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda ifade edilmekte olup bahse konu hususlar yayım tarihi olan 28.07.2020 tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir.

  • Tebliğ’in Ek-3’ünde yer alan listeye 39 numaralı satırdan sonra gelmek üzere “Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü” eklenmiş olup, diğer satır numaraları buna göre sıralanmıştır.
  • Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye 56 numaralı satırdan sonra gelmek üzere “Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü” eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre sıralanmıştır.
  • Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan listeye “Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü” ve “Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü” eklenmiş olup aynı listedeki “Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü” ne ait (1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Tebliğin Ek-6’sında yer alan listeye 10 numaralı satırdan sonra gelmek üzere “İpsala Gümrük Müdürlüğü” ve “Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir ve diğer satır numaraları buna göre sıralanmıştır.

Bu kapsamda, değişikliklerin gerçekleştirildiği “Tarım Ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ” ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.