Sektörel Haberler

25 LOJİSTİK MERKEZİN 11’İ HAZIR

Türkiye, 1 trilyon dolarlık ihracat altyapısını kurmak için lojistik merkezleri projesini de uygulamaya aldı. Planlanan 25 lojistik merkezinden 9’u işletme faaliyetlerine başladı. İnşası tamamlanan 2 lojistik merkezi ise açılışa hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, lojistik merkezlerden 2019’da yaklaşık 1.7 milyon ton yük taşındığını açıkladı. Bakan Turhan, lojistik merkezlerle, e-ticarete değer katan hız için intermodal altyapının kurulacağını da vurguladı.

ŞEREF KILIÇLI

Türkiye, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolarlık ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmak için lojistik alanında yeni bir atılım hedefliyor. Bu çerçevede, lojistik merkezleri, ihracat odaklı lojistik altyapısında önemli bir misyon üstlendi. Planlanan ulaştırma yatırımlarında ise modlar arasındaki önceliği demiryolları kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, lojistik merkezlerinin mevcut durumu, hangi kriterlere göre yapıldıkları ve hedefleri konusunda İstanbul Ticaret’e özel açıklamalarda bulundu.

ULUSLARARASI SİSTEME ENTEGRASYON

– Lojistik merkezler konusundaki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kanalıyla başlattı. Şu anda mevcut durum ve hedefler neler?

Dünyanın ekonomik merkezleri ile hammadde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde bir kavşak olarak yer alan ülkemizin, coğrafi konumunun sunduğu potansiyelden ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlayabilmesi için ulaştırma ve lojistik alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Keza ülkemiz, uluslararası karayolu taşımacılığı alanında önemli bir tecrübeye sahip ve gerek filo yapısı, gerçekleştirdiği taşıma sayısı ve insan kaynağı ile gerekse uluslararası sisteme etkin entegrasyonu ile son yıllarda gösterdiği hızlı gelişme ve büyümeye paralel olarak dünya piyasalarında diğer ülkelerle rekabet edebilecek güce erişti ve önemli bir aktör haline geldi. Bugün Türk taşımacıları doğuda Kazakistan ve Moğolistan’a, batıda Portekiz ve Fas’a, güneyde Sudan, Umman ve Yemen’e, kuzeyde Norveç, İsveç ve Finlandiya’ya kadar olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor ve ticaretimize katkıda bulunuyor.

KOMBİNE TAŞIMACILIK FAALİYETİ

Genel resme baktığımızda, ulaştırma ve lojistik sektörü, günümüzde gittikçe daha küreselleşen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşlarından biri haline geldi. Bu noktada ülkemizin uluslararası ticarette önemli bir ticaret merkezi olması için bir hedef belirledik. Çin’den başlayarak Kazakistan ve Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye ulaşan ve buradan da Avrupa’ya bağlanan ‘Orta Koridor’u geliştirmek için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çalışıyoruz. Mega projelerle ülkemizden geçen taşımacılık koridorunun sağladığı yararı ve önemi artırıyoruz. Ayrıca Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve Çin’den gelecek taşımacılık talebine cevap verebilmemiz için tüm ulaşım modlarını bir çatı altında topluyoruz. Kombine taşımacılık ile yükün tek bir taşıma biriminin içinde yeniden yüklemeye gerek kalmadan en az iki taşıma yöntemi kullanılarak taşınmasını sağlıyoruz. Örneğin karayolu+demiryolu ya da karayolu+denizyolu… Kombine taşımacılık ile ülke ekonomisine değer katmanın yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkânına kavuşuyoruz. Bu taşımacılık türünü geliştirmek ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için ise lojistik merkezleri hayata geçiriyoruz.

 

19.02.2020

Transmot Lojistik