Sektörel Haberler

2022 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ YAYIMLANMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya istinaden;

2022 yılı UBAK İzin Belgesi değerlendirme listesi yayımlanmıştır.

– 2022 Yılı UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesi için tıklayınız.

– 2022 yılı UBAK İzin Belgesi Aralıkları Tablosu için tıklayınız.

Diğer taraftan, 2022 yılı için UBAK İzin Belgesi Değerlendirme Listesinde belge almaya hak kazanmış olan firmaların, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 10 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince; yapacakları UBAK İzin Belgesi takas işlemleri için en geç 19/11/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığa tercihen elektronik posta yoluyla veya yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Buna göre, takas yapacak olan firmaların karşılıklı olarak dilekçelerini imza sirkülerleri ile birlikte Bakanlığımıza göndermeleri gerekmekte olup, UBAK izin belgesi takas işleminde bulunacak firmaların takas işlemi için UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına uygunluk şartı aranacaktır.

Takas işlemlerinin 19/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar sonlandırılması gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

kaynak: www.und.org.tr