Sektörel Haberler

2022 YILI GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirmeye istinaden;

2021 yılında uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, sağlanan kota artışları, geçiş belgeleri kullanım oranları ve ilgili paydaşlar ile yapılan istişareler de dikkate alınarak, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme sonucunda;

 • 2022 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Ek.1 listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
 • Söz konusu ülkelere ait 2021 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2022 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
 • Hâlihazırda 2021 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2021 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2022 tarihinin esas alınması,
 • 2022 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine (Danimarka geçiş belgeleri hariç) 2021 yılı geçiş belgesi verilmesi,
 • 2022 yılı geçiş belgelerinin yıl içinde Ek.2 listede belirtilen dönemler halinde kullanıma açılması,
 • Dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmemesi, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgelerin takip eden dönemlere aktarılması,
 • Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgelerin (ödül belgeleri hariç), dönem içinde geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar (son dağıtım dönemi hariç) tahsis edilmemesi,
 • Bulgaristan ikili, Yunanistan transit ücretsiz, Macaristan ikili, Ukrayna transit, Belarus boş giriş/dönüş yükü geçiş belgeleri ile Çekya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Norveç geçiş belgelerinin tamamının iade sistemine dâhil edilmesi,
 • İadesi zorunlu geçiş belgelerinin iadesi veya e-Devlet üzerinden belge iade işlemi yapılıncaya kadar iadesi zorunlu geçiş belgesi/belgelerinin tahsis edilmemesi,
 • Firmalarca ibraz edilen sağlık sertifikalarının İngilizce düzenlenmiş olması durumunda yeminli tercüman onaylı Türkçe çevirilerinin ayrıca istenmemesi,
 • Macaristan ikili geçiş belgelerinin, yükün tamamının veya en az % 60’ının Macaristan’a taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Macaristan olmalıdır) veya Mahrece İade İşlemine İlişkin Gümrük Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla tahsis edilmesi,
 • Macaristan transit geçiş belgelerinin %10 unun 10 ton altı taşıtlar ile Rusya’ya gitmek üzere Ukrayna üzerinden transit geçişlerine müsaade edilmeyen yükleri taşıyan taşıtlara, Yönerge’nin ekinde yer alan RUS2 ile Ek.3 listede yer alan RUS11 güzergâh belgelerinin tahsis edilmesi,
 • Sırbistan çok girişli tek-tip geçiş belgelerinin Belçika-Hollanda çok girişli tek-tip geçiş belgelerinin dağıtım kriterleri dikkate alınarak (yeterli sayıda geçiş belgesi olması nedeniyle sefer başına en az 1 belge olacak şekilde) Ek.4 listeye göre 31.1.2022 tarihine kadar hak sahibi firmalara dağıtılması, bu tarihten sonra söz konusu belgeler ile bakiye belgelerin genel kullanıma açılması, listede yer almayan firmalara ise 01.01.2022 tarihinden itibaren belge dağıtımının başlaması,
 • 01.01.2022 tarihinden itibaren hak edilen İtalya ödül geçiş belgelerinin Bakanlıklarınca bildirildiği (firmalara tahsis edildiği) tarihten itibaren 3 ay içinde kullandırılması, süresi içinde kullanılmayan ödül belgelerinin genel kullanıma açılması,
 • Geçiş belgesi tahsis edilmeyen sergi, fuar taşımalarında firmaların talep etmeleri halinde ödül hakkından karşılanmak üzere İtalya, Avusturya ve Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmesi,
 • İtalya varışlı Ro-Ro gemisi ile Trieste üzerinden Avusturya’ya, çekicisiz sadece “yarı römork”larla yapılan taşımalara Avusturya geçiş belgelerinden kabotaj belgesinin tahsis edilmesi,
 • Yunanistan ücretsiz transit geçiş belgelerinin sadece gidiş yükleri için tahsis edilmesi,
 • Yunanistan ikili ücretsiz geçiş belgelerinin tamamı ile ücretli ikili geçiş belgelerinden %95 inin Yunanistan’a ihraç taşıması yapacak taşıtlara, % 5 ücretli ikili geçiş belgesinin ise Yunanistan’dan yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara tahsis edilmesi,
 • Kazakistan tek-tip geçiş belgelerinin sadece yükün tamamı Kazakistan varışlı taşımalara tahsis edilmesi,
 • Rusya ve Ukrayna’ya çekicisiz sadece “yarı römork” ile gerçekleştirilen taşımalara ikili geçiş belgelerinin tahsis edilmemesi,
 • Boş çıkış ve dönüş yükü taşımaları için tahsis edilen çok girişli geçiş belgelerinin üzerine de diğer çok girişli geçiş belgelerinde olduğu gibi firma unvan kaşesinin basılması,
 • Özbekistan ücretli ikili geçiş belgelerinden %10’unun dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmesi,
 • Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %85 inin ülkemizi transit geçerek Azerbaycan’a, Gürcistan 3.ülke geçiş belgelerinin %85 inin ülkemizi transit geçerek Gürcistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmesi,
 • 2022 yılı Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 3.000 adedinin transit taşımalar için tahsis edilmesi,
 • Hırvatistan tek-tip geçiş belgelerinden %1’inin dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergâh değişikliği yapacak olan taşıtlara tahsis edilmesi,

uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 29.12.2021 tarihi itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya istinaden;

 • Danimarka geçiş belgeleri 28.12.2021, Romanya transit, Kazakistan tek-tip/transit, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya transit geçiş belgeleri ise 30.12.2021 tarihi itibariyle dağıtıma başlanacaktır
 • Estonya, Finlandiya, Gürcistan, İtalya (İkili/Transit), Letonya, Macaristan (ikili), Rusya (ikili), Ukrayna (ikili) geçiş belgelerinde 2021 yılı belgeleri 10.01.2022 tarihine kadar dağıtılmaya devam edecektir (belgelerin anılan tarihten önce tükenmesi halinde 2022 yılı belgelerinin dağıtımına başlanacaktır),
 • Bulgaristan ikili/boş giriş-dönüş yükü geçiş belgeleri ile Slovenya transit geçiş belgelerinde 2021 yılı belgeleri 15.1.2022 tarihine kadar dağıtılmaya devam edecektir (belgelerin anılan tarihten önce tükenmesi halinde 2022 yılı belgelerinin dağıtımına başlanacaktır)

 

kaynak: www.und.org.tr