Sektörel Haberler

2021 YILI İLAVE RUSYA İKİLİ GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Rusya Tarafından Türk taşımacılarınca kullanılmak üzere 2021 yılı için ilave olarak 2.000 adet ikili ve 5.000 adet transit geçiş belgesi (3.000 adedi Verhniy Lars hariç) temini hususunda mutabakata varılmıştır.

Bu çerçevede,

-Ülkemiz elinde mevcut bulunan geçiş belgelerinden, Aralık ayında kullanıma açılacak 445 adet geçiş belgesinin, Rusya tarafından alınacak 2.000 geçiş belgesinden mahsup edilerek, Temmuz ayı itibariyle, resmi talimat tarihi itibariyle, bugün, 09.07.2021 tarihinde kullanıma açılması,
-Kalan 1.555 adet ikili geçiş belgesinden 250 adedinin, döneminden önce kullanıma açılan belgeler için ayrılması ve kalan 1.305 adet geçiş belgesinin ise 435’er olmak üzere Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının 15 inde kullanıma açılması Makamlarınca uygun bulunmuştur.

kaynak: www.und.org.tr