Sektörel Haberler

2021 YILI İLAVE RUSYA İKİLİ GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIMI HAKKINDA

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzden alınan yazıda, Genel Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda,

Rusya Tarafından temin edilen ilave 3.000 adet ikili geçiş belgesinden 750 adedinin, döneminden önce kullanıma açılan belgeler için mahsup edilmesi,

Kalan 2.250 adet ilave ikili geçiş belgesinin ise dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın 20.04.2021 tarihi itibariyle kullanıma açılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

kaynak: www.und.org.tr